رباعی   

                  بام  شکوه

ماهی تو  که بر بام شکوه آمده است

آیینه  زدستت   به ستوه  آمده  است

خورشید اگر  گرم  تماشای تو نیست 

دلگیر مشو   ز پشت کوه  آمده است 

لینک
جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

       

وعده های بی اساس

------------------------

میــــون مردم شهر

همدم یکـــــدله کم

گله هـــا خیلی زیاد

صبر کم حوصله کم

----------------------

وعده های بی اساس

حـــرفــــــای بلا محل

تــوی این شهر شلوغ

کــوصداقت کـــوعمل 

----------------------

زنای خـــانه به دوش

مردای ماشین سوار

بوقـــــای تنگ غروب

آینه های انتظــــــــار

----------------------

می پیچه توی فضـــا

بوی افیون بــوی دود

داره آتیش می گیـره

همه ی بود ونبـــــود

-----------------------

نفسا در نمیــــــــــاد

زنده هــا مرده شدن

درارو بستـــــه دیدن

همه سر خورده شدن 

لینک
جمعه ۱٠ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   رباعی   

جانباز

---------

ای آب ندیده ها و آبی شده هــــا

بی جبهه وجنگ انقلابی شده ها

مدیون شب حمله ی جـــانبازانید

ای بر سر سُفره آفتابی شده هـا

این رباعی را  حدودا   ده سال بعد از جنگ  سروده ام  که در مجموعه ی  

شعرم  به نام ( خیابان خوابها ) به چـــاپ رسیده و نیز

این رباعی توسّط  محمد خاکپور    اجرای  موسیقایی شده است .

امّا  همین  چند روز پیش که مصادف با هفته ی بسیج بود  متوجه  شدم

این شعر  مرا  در تیراژ با لا یی تکثیر  ودر سطح وسیعی توزیع کرده اند

که ناشر کتابم  نسخه ای از آن را به من داد   در کمال  بهت وحیرت دیدم

زیرآن رباعی نوشته اند ( رزمنده ی شهید  رودکی)

احتمالا  این هم نوعی از مصادره است

 

 

لینک
جمعه ۱٠ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   ترانه   

عشق یخی

-------------

آی آدمـــــا گـــول نخورین            بــــاعشقای دروغـــــــکی

بــــاقــــــولای بلا  محــل             بـــــاوعده هـــــــای الکی

..........................................................................................

تواین روزای گـرگ ومیش             قاطی شده عشق وهوس

عشقای  امــروزی  شده             یـه مُش دروغ  همین وبس

..........................................................................................

مثل قـــــــدیم رنگ نداره             حنای  عــــــــــاشقا  دیگه

خیلی  چیزا  عوض شده            هیچ کی بهت راس نمی گه

..........................................................................................

دلارو قسمت می کنــن              انگاری کــــــه نذری  دارن

هرجا می رن یه تیکّه دل             پیش یکی  جـــا می ذارن

.........................................................................................

تـــو این زمونه عاشقی              حساب کــــــــتابی  نداره

این روزا حتّی آســـمون              یــــــه جـــــای آبی نداره

.........................................................................................

      شبا توی مـهمونـیا           عشق یخی فــــراوونه

      فردا که آفتاب بزنه           هیچّی ازش نمی مونه      

لینک
پنجشنبه ٩ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   ترانه   

نامه

-----

نمی دونم چشــــــای تو

حـــــالا خوابه یــــا بیداره

امّـا این خونه هنـــــــوزم

بوی عطر تـــــــــورو داره

...........................

واسه تــــــو تنگه دل من

اگــــــــه نزدیک اگه دورم

حــــــالا برعکس همیشه

پاگذاشتم  رو غــــــــرورم

.............................

نمی دونم چرا هــــــر روز

یــــــاد چشم تو می افتم

می خوام امشب بنویسم

حرفایی رو کــــــــه نگفتم

.............................

می دونم نیستی ولی من

واسـه تو سفره می چینم

می مـــونم منتظر تــــــــو

تـــــــا نشینی نمی شینم

.............................

گــــلارو از تـــــــوی بـاغچه

واسه موهای تــــــو چیدم

می دونم نیستی ولی من

واسه تــــــــو هدیه خریدم

..............................

پُره تنـــــــهاییام ازتــــــــــو

قـــــاب عکست روبه رومه

خال تـــو  نقطه . سر خـط

دیگه این نـــــــــامه تمومه

لینک
سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   ترانه   

ابرهای آهنی

--------------

کـــــاروان آواره هـــــــا         راه هـــــــای بی انتها

کودکان کودک به دوش         پــــا برهنه در جاده ها

کـوله باری از خستگی         پـــــایپوش تــاول به پا

نــا امید و بی سر پناه          در میان طوفان رهـــــا

............................................................................

         آتش می بـــــارد از ابرهـــــــای آهنی

         دنیا می سوزد از شعله های دشمنی

         در ذهنی تو به تـــو در دهلیزی مخوف

          دارد دیو سفید نقشه هـــای اهریمنی

............................................................................

دیو جنگ در مزرعه             بذر مرگ پاشیده است

داس انفجار از زمین            باغ یاس را چیده است

         

لینک
سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   ترانه   

گرده ی زخمی

-----------------

قصّـــه ها تلخن       غصّه ها سنگین

آدمــــــا خسته       لحظه ها غمگین

..................................................

گرده ها زخمی      خنجـــــــرا خونی

خسته ام از این      شهر طــــاعونی

.....................................................

     میوه های باغ و کلاغـا خوردن

     هر چه درخته بـــه تبر سپردن

     با سگ گلّه گرگا آشتی کردن

     تموم برّه های مـــــارو خوردن

.....................................................

حــالا پینه مونده و      دوتا مشت وا شده

حاصل خسته گیام     مـــال کد خدا شده

............................................................

گلارو گول می زنن      ابـــــرای کپک زده

برای یه قطـره آب        دل غــنچه لک زده

لینک
سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   ترانه   

دعا نویس

-----------

یکی خـــــراب ریـــشه      یکی خــــراب د یــشه

تـــو این هـــمه خرابی      تکلیف مون چی میشه

.........................................................................

یکی به جـای دستاش       پیــــنه رو پیشـونیشه

بدون کـــــــار وزحمت        جیباش پره همـــیشه

.........................................................................

یکی کـــوپن فروشه          یکی دعـــــــا نویسه

یکی توکــار گریه س         نونش توچشم خیسه

........................................................................

یه عدّه غـرق پول و          یـه عدّه آس و پاسن

یـــــه عدّه بی اراده          تو کــوچه ها پلاسن 

......................................................................

ریشه مـــــونــو سوزوندن        نمی دونیم چی هستیم

کاشکی می شد بفهمیم        کی بودیم و کی هستیم 

لینک
سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   غزل   

آیــینه سر بدزد کـــــــه کـــــــورند سنگها

فرسنگهـــــــا ز عــاطــــــفه دورند سنگها

تـــــا آبهــا دوبـــاره بیفتند از آســــــــــیاب

ایـــــن روزهــــــــــــا چقدر صبورند سنگها

آیینه چون شکست بــــه تکثـــیر می رسد

بیــــــهوده در تدارک گـــــــــــــورند سنگها

بــــــــاید قدم گذاشت ولیکن به احتیـــــاط

کـــــز دیر بـــــــــــــــاز سّد عبورند سنگها

این است حرف تیشه ی آتش زبان که گفت

مثل همیــــشه تـــــــــــــابع زورند سنگها

از سنگ جز سقــــــــــــوط توقع نمی رود

در قــــــلّه بسکه مست غــــرورند سنگها

لینک
دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   رباعی   

کوهی بودم به پای تو گرد شدم

بازیچه ی بـــــادهای ولگرد شدم

تا در دل من حـلول کردی ای ماه

انگشت نمای مـــرد ونامرد شدم

لینک
دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   رباعی   

بـــا آمدنت  بهـــــــانه پیدا شده است

خورشید میان خــــانه پیدا شده است

مــــا نیم نظر چشم به هم دوخته ایم

یک لحظه ی شاعرانه پیدا شده است

لینک
دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

       

مثل گل صد برگ شکوفا شده ای

چون مــاه چهار ده فریـبا شده ای

در آینه ی نگـــــاه من چشم بدوز

تا دریابی چقدر زیـــــــبا شده ای

لینک
یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   رباعی   

اشکی کـــه درون دیدگــان تـــاک است

معجونی از آفــــتاب و آب و خــاک است

من پاک تر از این سه نمی دانم چیست

پس آنچه کـــــه از تاک بر آید پاک است

لینک
یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi

   رباعی   

یک پلک زدن فاصله    از تو    تامن

بایــــد بزنیم  پلک  یاتــــو   یـــا من

هرچند که گفتند گناه است این کار

اما  تــویکی بزن   گناهش  بـــامن

لینک
پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi