رباعی   

کوهی بودم به پای تو گرد شدم

بازیچه ی بـــــادهای ولگرد شدم

تا در دل من حـلول کردی ای ماه

انگشت نمای مـــرد ونامرد شدم

لینک
دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi