بام شکوه   

ماهی تو  که بر بام شکوه آمده است

آیینه  زدستت   به ستوه  آمده  است

خورشید اگر   گرم تماشای تو نیست

دلگیر مشو   ز پشت کوه  آمده است

لینک
سه‌شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٥ - خلیل جوادی ---- khalil javadi