ترانه

گرده ی زخمی

-----------------

قصّـــه ها تلخن       غصّه ها سنگین

آدمــــــا خسته       لحظه ها غمگین

..................................................

گرده ها زخمی      خنجـــــــرا خونی

خسته ام از این      شهر طــــاعونی

.....................................................

     میوه های باغ و کلاغـا خوردن

     هر چه درخته بـــه تبر سپردن

     با سگ گلّه گرگا آشتی کردن

     تموم برّه های مـــــارو خوردن

.....................................................

حــالا پینه مونده و      دوتا مشت وا شده

حاصل خسته گیام     مـــال کد خدا شده

............................................................

گلارو گول می زنن      ابـــــرای کپک زده

برای یه قطـره آب        دل غــنچه لک زده

/ 0 نظر / 16 بازدید