رباعی

بـــا آمدنت  بهـــــــانه پیدا شده است

خورشید میان خــــانه پیدا شده است

مــــا نیم نظر چشم به هم دوخته ایم

یک لحظه ی شاعرانه پیدا شده است

/ 2 نظر / 15 بازدید
پريسا

جيگر شعرای خفنو..........