رباعی

جانباز

---------

ای آب ندیده ها و آبی شده هــــا

بی جبهه وجنگ انقلابی شده ها

مدیون شب حمله ی جـــانبازانید

ای بر سر سُفره آفتابی شده هـا

این رباعی را  حدودا   ده سال بعد از جنگ  سروده ام  که در مجموعه ی  

شعرم  به نام ( خیابان خوابها ) به چـــاپ رسیده و نیز

این رباعی توسّط  محمد خاکپور    اجرای  موسیقایی شده است .

امّا  همین  چند روز پیش که مصادف با هفته ی بسیج بود  متوجه  شدم

این شعر  مرا  در تیراژ با لا یی تکثیر  ودر سطح وسیعی توزیع کرده اند

که ناشر کتابم  نسخه ای از آن را به من داد   در کمال  بهت وحیرت دیدم

زیرآن رباعی نوشته اند ( رزمنده ی شهید  رودکی)

احتمالا  این هم نوعی از مصادره است

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید